पूर्ण सरसफाइ अभियानमा चरम लापरबाही, काम केही नगरी हचुवाको भरमा घोषणाको तयारी

पूर्ण सरसफाइ अभियानमा चरम लापरबाही, काम केही नगरी हचुवाको भरमा घोषणाको तयारी