त्यो रुख ( कविता )

त्यो रुख
आज ढलेको छ
एकै रातमा हुँदो रैछ है कत्रो परिवर्तन