मालिकाको पूर्ण सरसफाई अभियान : विज्ञप्ती जारी गरि अनियमितता र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्दै स्थानीय तह

मालिकाको पूर्ण सरसफाई अभियान : विज्ञप्ती जारी गरि अनियमितता र भष्ट्रचार ढाकछोप गर्दै स्थानीय तह